Adatkezelési tályékoztató - Sasad Ingatlan


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A GO ART. Ingatlanforgalmazó Bt. (Sasad ingatlan) továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a szabályzatnak és az Európai Uniós meghatározott jogi elvárásoknak.

A GO ART Ingatlanforgalmazó Bt. (Sasad ingatlan) Ügyfelei és partnerei személyes adatainak kezelésében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A GO ART Ingatlanforgalmazó BT.(Sasad ingatlan) a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden intézkedést mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő adatai:

Név:
Go Art Ingatlanforgalmazó Bt. (Sasad ingatlan)
Cégjegyzékszám:
01-06-512931
Adószám:
29059467-2-43
Telefon:
+36-20-368-1744
E-mail:
info (kukac) sasadingatlan.hu

Adatkezelő kapcsolattartó:

Név:
Győrfi Zsuzsanna
Telefon:
+36-20-368-1744
E-mail:
info (kukac) sasadingatlan.hu

Személyes adatok köre:

Kapcsolatfelvétel esetén személyes adatok:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Eladó-kiadó ingatlanok megbízási szerződéséhez szükséges személyes adatok:

 • Név
 • Személyi igazolvány szám
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Helyrajzi szám
 • Ingatlan fotói és adatai

Ingatlan megtekintési elismervényhez szükséges személyes adatok:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A Go Art ingatlanforgalmaz Bt. a személyes adatokat abból a célból használja, hogy az ingatlant kereső ügyfeleinek megfelelő ingatlanokat ajánljon telefonon vagy e-mailben.

Eladó illetve kiadó ingatlanokat értékesítse és a tulajdonosaival folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''